Locatiemanagement Brandevoort - Helmond

3901463648810176ed93340ab8407a8b15019425de446.jpg
7801463648815c608f9f6e1e88ceeca26e64742fead26.jpg
297146364880376b7f6de9b7aaf1a8e5bb0d9b171a8aa.jpg
64214636488056921fbf0c5d24fa2128938e809576545.jpg
6351463648813b79033ebbea9c2753bea46391b6796d2.jpg
4361463648811ba9b4f0bf8d1cda09f583c7ed2f5078a.jpg
5951463648945ff77e099af95f673496807c723e5c9c5.jpg
19214636489493c692a8058c75506a6e6eeab34690bdb.jpg
6631463648953de390b21b1d9da279e750597a6911174.jpg
852146364895516dd2a00ce8f6d0372c526898d9cb013.jpg
5651463648957e9429b1ddcd848ed70bb95efeadfc318.jpg
50314636489595d4edb2ca3a445e70a8cb1f56256e3ec.jpg

Locatiemanagement waaronder: account richting gemeente Helmond, opstellen Masterplan, grondverwerving, opzet stedenbouwkundig plan, ontwerp openbare ruimten, bestemmingsplanprocedure. Opstellen beeldkwaliteitsplan voor de ‘Buitens’ Brand en Stepekolk.

Tevens het leiden van de opstalontwikkeling van blok 1 en 2 van De Veste: 95 woningen die ontworpen zijn door zeven architecten. Daarbij de ontwikkeling van ‘Buiten’ Schutsboom: 265 woningen die ontworpen zijn door acht architecten en de ontwikkeling van winkelcentrum de Veste (tot en met voorlopig ontwerp).

In dienst van Bouwfonds Ontwikkeling / BPD.

www.brandevoort.nl