« »Haalbaarheidsonderzoek naoorlogse wijk Breda

Gepubliceerd op 01-09-2017

Is vervangende nieuwbouw de beste oplossing voor zes naoorlogse woongebouwen? We onderzoeken het voor de gemeente Breda.

De woongebouwen met 144 appartementen zijn in de wijk De Heuvel destijds als onderdeel van een grote wijkontwikkeling in de naoorlogse periode rond 1948 – 1950 gebouwd naar ontwerp en filosofie van stedenbouwkundige en architect Frits Peutz (1896 – 1974). Zij hebben onder andere een cultuurhistorische waarde voor Nederland. De Heuvel is aangewezen door het Rijk als één van de dertig naoorlogse gebieden met een bijzondere cultuurhistorische betekenis (W-30). Alle W-30 gebieden zijn opgenomen in de Rijks structuurvisie.

Tijdens het zoeken naar herbestemmingsmogelijkheden die het dichtst bij het ontwerp en bij de filosofie van Peutz in de buurt komen onderzoeken we een breedspectrum van herbestemmingsvarianten en scenario’s.

De herontwikkeling scenario’s zijn uitgewerkt aan de hand van de afwegingscriteria: Ruimtelijk, Financieel, Juridisch, Woningbouwprogramma, Vastgoed technisch, Maatschappelijk en Politiek/bestuurlijk.

20170717-112530-1539961722.jpg
20170717-112524-1539961720.jpg
20170717-114712-1539961722.jpg