Nieuwbouw

Locatiemanagement, het leiden van opstalontwikkelingen, het verrichten van haalbaarheidsonderzoeken en bouwkostenmanagement.