Over Vidére Vastgoedontwikkeling

Projectmanagement en advies voor projectontwikkeling, gebiedsontwikkeling, herbestemming, vastgoed en bouw. Samen bepalen we jouw optimale doel. Beheersing van het ontwikkelingsproces zorgt dat het bereikt wordt. Van idee tot realisatie.

Vastgoed(her)ontwikkeling en bouwen is een teamsport in Optima Forma en Vidére is hierbij een belangrijke speler. Vidére Vastgoedontwikkeling BV is in 2007 opgericht door Hans Hartman.

Haalbaarheidsonderzoek

Marktonderzoek, nieuwe ideeën, creatieve ontwikkelingsvarianten bedenken én doorrekenen. Rekening houdend met alle kosten, opbrengsten en omgevingsfactoren. Gebruikmakend van gebouweconomie. Ideeën visualiserend met behulp van (steden)bouwkundige planschetsen.

Rendementsverhoging

Met ervaring als bouwkostendeskundige én die van creatieve ontwikkelaar kosten en opbrengsten beheersen. Kostenverlagingen in combinatie met opbrengstverhogingen verhogen het financiële rendement.

Ontwikkelingsmanagement

Het managen van complexe- en multifunctionele projectontwikkelingsprojecten. Nieuwbouw- en herbestemmingsopgaven.

Binnenstedelijke vastgoedontwikkeling

Het houden van de stad en al haar complexe weefsels, haar geheugen, groeiritmen en specifieke plekken. Herontwikkelingsopgaven bieden daardoor zoveel méér.

Herbestemming

Geweldig, een nieuw leven voor bestaande gebouwen of wijken. Met respect voor de historie en cultuur zoeken naar dé optimale oplossing voor herbestemming.

Gebiedsontwikkeling

De (her)ontwikkeling van een gebied in al haar facetten. Publieke, private en particuliere belangen bijeenbrengen. Samenwerking met overheden en maatschappelijke partners.

WAT-bouwen

Vidére is lid van WAT-bouwen. Een coöperatie van vijfentwintig bouw- en vastgoedadviesbureaus waarin alle takken van sport samenwerken. WAT-bouwen leden zijn architecten, constructeurs, bestekschrijvers, technische milieuadviseurs, interieurarchitecten en vele anderen. WAT-bouwen levert diensten die vergelijkbaar zijn met die van grote ingenieursbureaus maar doet het ánders!